เรียนศิลปะ Art-step สถาบันสอนติวเข้มศิลปะ สอบเข้ามหาวิทยาลัยชั้นนำ

สถาบันสอนศิลปะ ArtStep (since 2009) เปิดสอนศิลปะเด็ก ศิลปะสำหรับบุคคลทั่วไปที่สนใจ และสำหรับสอบเข้าคณะศิลปะและการออกแบบ ติวเข้มข้น สอนเนื้อหาเป็นลำดับขั้นตอน ง่ายต่อการเรียน น้องๆที่ไม่เคยมีพื้นฐานสามารถมาเริ่มเรียนได้ เรียนเป็นกลุ่มเล็ก สอนเป็นรายคน โดยผู้ชำนาญในการติว ประสบการณ์มากกว่า 7 ปี พัฒนาการของนักเรียนขึ้นอยู่กับความขยันและความทุ่มเท ให้ใจกับสิ่งที่เลือกเรียน

“มาเริ่มขีดเส้น เพื่อเดินไปเส้นชัยด้วยกัน”


พี่ศิษย์เก่า ฝากถึงน้องติว


รายชื่อน้องๆที่สอบเข้ามหาวิทยาลัยได้สำเร็จ

artstep255357A3

2553_720
2553_720
2555_720
2553_720