เมื่อเราสนใจในอะไรบางอย่าง เราก็ควรเริ่มต้นค้นหาตัวเองสักที อย่าปล่อยเวลาให้เลยผ่าน เพราะ “พรุ่งนี้ก็สายเสียแล้ว” ดั่งคำพูดของ อาจารย์ ศิลป์ พีระศรี น้องๆมัธยม ที่สนใจอยาเรียนด้านศิลปะและการออกแบบ มาเริ่มต้นค้นหาตัวเองเป็นขั้นตอน คนที่ใจรักแต่ยังไม่เคยเริ่มวาดรูปก็มาเรียนตั้งแต่พื้นฐานได้
ArtStep(2009) เปิดติวศิลปะเพื่อการสอบเข้ามหาวิทยาลัย ติวมัณฑนศิลป์ สถาปัตยกรรมฯ ศิลปกรรมฯ ให้คำแนะนำและแนะแนวคณะวิชาต่างๆ รวมทั้งการเตรียมตัวเพื่อการสอบเข้า เปิดติวคอร์สวาดเส้นพื้นฐาน วาดเส้นมัณฑนศิลป์ วาดเส้นจิตรกรรม คอร์สออกแบบ ออกแบบภายใน สถาปัตย์ภายใน ออกแบบผลิตภัณฑ์ ศิลปอุตสาหกรรม ออกแบบนิดทศศิลป์ ออกแบบสื่อสาร ออกแบบเครื่องแต่งกาย ประยุกต์ศิลป์ องค์ประกอบศิลป์ เรียนเป็นกลุ่มเล็ก ใส่ใจน้องๆทุกคนอย่างทั่วถึง ดูแลการเรียนการสอนโดยพี่ๆจากศิลปากรและลาดกระบัง ผู้ที่มีประสบการณ์มากว่า 6 ปี อยู่เบื้องหลังความสำเร็จของน้องๆหลายรุ่นh1>แนะแนวน้องๆ ว่าควรเตรียมตัวอย่างไร???

สำหรับน้องๆมัธยมที่ต้องการเข้าคณะที่เกี่ยวกับศิลปะและการออกแบบ ควรจะเตรียมตัวดังนี้

  • น้องๆที่ยังไม่รู้หรือยังไม่แน่ใจว่าอยากเรียนคณะและสาขาอะไร น้องม.1-5 ควรฝึกการวาดเส้น drawing พื้นฐาน
  • ส่วนน้องม.4-6 สายวิทย์ ที่ต้องการสอบเข้าคณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ สาขาสถาปัตย์หลัก หรือ ภาควิชาภาพยนตร์ ถ่ายภาพ สามารถเตรียมตัวเรียนวาดเส้นสถาปัตย์หลักได้เลยค่ะ และควรเรียนต่อเนื่องไปจนถึงเวลาสอบ เพราะต้องใช้ความสม่ำเสมอในการฝึกฝน งานที่เรียนสามารถเก็บเป็นport folio ได้ค่ะ
  • น้องม.3 -6 ที่ลงคอร์สวาดเส้นพื้นฐานมาแล้ว ที่แน่ใจแล้วที่อยากเข้าคณะมัณฑนศิลป์ ออกแบบภายใน สถาปัตย์ภายใน /ออกแบบผลิตภัณฑ์ ศิลปอุตสาหกรรม ออกแบบอุตสาหกรรม /ออกแบบนิเทศศิลป์ ออกแบบสื่สาร เรขศิลป์/ ออกแบบเครื่องแต่งกาย ออกแบบแฟชั่น/ ออกแบบประยุกต์ศิลป์ องค์ประกอบศิลป์ จิตรกรรมฯ สามารถลงเรียนวิชาภาคสาขาตามที่กล่าวมาข้างต้นได้เลยค่ะ สำหรับม.5 และม.6 ควรเรียนควบคู่กับคอร์สวาดเส้นไปด้วยค่ะ และควรเรียนต่อเนื่องไปจนถึงเวลาสอบ เพราะต้องใช้ความสม่ำเสมอในการฝึกฝนค่ะ