คอร์สออกแบบเครื่องแต่งกาย fashion design

สำหรับน้องๆที่ต้องการเตรียมตัวสอบเข้าสาขาออกแบบเครื่องแต่งกาย คณะมัณฑศิลป์ ศิลปากร คณะศิลปกรรม มศว คณะศิลปกรรม ออกแบบพัสตราภรณ์ ม.ธรรมศาสตร์ ฯลฯ เรียนตั้งแต่เบื้องต้น การเขียนหุ่น เสริมประวัติศาสตร์การแต่งกาย การลงสี เพื่อเพิ่มทักษะ

fas