หลักสูตรวาดเส้นสถาปัตย์

สำหรับน้องๆ ม.4-6 สายวิทย์ ที่ต้องการเตรียมตัวสอบเข้าคณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ (หลัก) และ PAT4 เน้นสอนปฏิบัติ สอดแทรกทฤษฎี สอนตั้งแต่พื้นฐาน

dec2