หลักสูตรวาดเส้น บุคคลทั่วไป

– วาดเส้น DRAWING วิชาวาดเส้นถือเป็นพื้นฐานของศิลปะทุกแขนง เนื้อหาที่เรียน จะสอนตั้งแต่ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับ การวาดภาพ ขั้นตอนการร่างภาพ การจัดหุ่น การจัดองค์ประกอบบนหน้ากระดาษ ทักษะการลงแสงเงาที่ถูกต้อง

fbpromoteinterior

เลือกรอบวันเรียน

  • รอบTF : อังคาร-ศุกร์ (เลือกวันใดวันหนึ่งหรือมากกว่า1วัน)
  • รอบSS : เสาร์ อาทิตย์ (เลือกวันใดวันหนึ่งหรือทั้ง2วัน)

เลือกรอบเวลาเรียน

  • รอบTF : 14.00-18.00/15.00-19.00/16.00-20.00/17.00-21.00
  • รอบSS : 9.30-13.30/ 14.30-18.30

เลือก promotion

  • A 15 ครั้งๆละ 4 ชั่วโมง ราคา 4500 บาท เรียนสัปดาห์ละ 2-5ครั้ง
  • B 10 ครั้งๆละ 4 ชั่วโมง ราคา 3800 บาท เรียนสัปดาห์ละ 1-2 ครั้ง

เริ่มเรียนตั้งแต่พื้นฐาน สำหรับคนที่ไม่เคยเรียนก็สามารถเริ่มเรียนได้ค่ะ
*Pro A/B จะได้กระดาษวาดเขียนขนาด A1 5 แผ่นต่อ 1 คอร์ส