คอร์สนิเทศศิลป์ เรขศิลป์ หรือออกแบบสื่อสาร ม.4-6

comm

สำหรับน้องๆ ที่สนใจในงานออกแบบที่เกี่ยวกับสื่อประชาสัมพันธ์ทุกประเภท ตั้งแต่งานโปสเตอร์ กราฟฟิค บิลบอร์ด โฆษณา การ์ตูน อนิเมชั่น ฯลฯ จะได้เรียนเกี่ยวกับหลักการการใช้สี การจัดวางองค์ประกอบ

สำหรับน้อง ๆ ที่มีจินตนาการ ความคิดสร้างสรรค์และมีความสามารถในการวาดภาพ ทัศนศิลป์ บวกกับความรู้พื้นฐานด้านคณิตศาสตร์และวิทยาศาสตร์ วันนี้แนะแนวอาชีพที่ใช่ได้นำสาขาที่ตรงกับความสามารถของน้อง ๆ
การเรียนในสาขานี้ช่วงสองปีแรกจะเป็นไปในลักษณะการพื้นฐานเรียนด้านทักษะการวาด Drawing วาดวัตถุสิ่งของใกล้ตัวไปจนถึงกายวิภาค เรียนจิตรกรรมขั้นพื้นฐาน ซึ่งต้องเรียนด้านการออกแบบด้วยมือ และการออกแบบด้วยคอมพิวเตอร์ได้ และในปีสาม ปีสี่ ก็จะป็นไปในวิชาต่างที่เจาะลึกมากขึ้น เช่น วิชาแอนิเมชั่น โฆษณา ออกแบบตัวอักษรขั้นสูง การออกแบบประเภทต่าง อย่างปกหนังสือ โปสเตอร์ แผ่นพับ การเขียนStory Boardการใช้สีให้เหมาะสมกับงานเป็นต้น

และในหลากหลายมหาวิทยาลัยก็จะมีชื่อเรียกที่ต่างกัน และอยู่ในคณะที่ต่างกันเช่นกันนะคะ ยกตัวอย่างเช่น

  • นิเทศศิลป์ คณะมัณฑนศิลป์ มหาวิทยาลัยศิลปากร
  • เอกเรขศิลป์ ภาควิชานฤมิตศิลป์ คณะศิลปกรรมศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
  • ออกแบบทัศนศิลป์-การออกแบบสื่อสาร คณะศิลปกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีนครินวิโรฒ
  • นิเทศศิลป์ คณะศิลปกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา
  • นิเทศศิลป์ คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี , สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง
  • ออกแบบนิเทศศิลป์ คณะศิลปกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น เป็นต้น

แนะแนวอาชีพที่ใช่

น้องที่จบสาขานี้สามารถทำงานในด้านเป็น นักออกแบบกราฟิค นักออกแบบโฆษณา นักออกแบบงานอินเตอร์แอคทิฟ นักออกแบบตัวอักษร ออกแบบบรรจุภัณฑ์ ช่างภาพ แอนิเมเตอร์ สไตลิสต์ เยอะแยะมากมายเลยค่ะ
(ขอบคุณแหล่งที่มาข้อมูล : https://blog.eduzones.com/futurecareer/82413)