คอร์สศิลปะเด็ก 4-12 ปี

หลักสูตร

10615466_1480359972227652_3019043637628646154_n

ศิลปะเด็กสำหรับน้องอายุ 4-6/ 7-9/10-12 ปี เพื่อฝึกสมาธิและใช้เวลาว่างให้เป็นประโยชน์ ทำการเรียนการสอนตามอายุและพัฒนาการของน้องๆ วาด ระบายสีเทคนิคต่างๆ ประดิษฐ์ ปั้น ทำport folio และส่งประกวด ฯลฯ
• สอนกลุ่มละ 3-5 คน ต่อ คุณครู 1 ท่าน ค่าเรียน 3900 บาท/คน 10 ครั้งๆละ 2 ชั่วโมงครึ่ง (รวมค่าอุปกรณ์)
• สอนprivate 1-2 คน ค่าเรียน 6000 บาท/คน 10 ครั้งๆละ 2ชั่วโมงครึ่ง (รวมค่าอุปกรณ์)

ตารางเรียน(กรุณาสอบถามอีกทีค่ะ)
o เปิดเทอม พ.ค.-ก.ย. เรียนเสาร์หรืออาทิตย์ เวลา10.00-12.30 หรือ 13.30-16.30
เริ่มเรียนทุก พ.ค.-ก.ค./ส.ค.-ก.ย. (รับสมัครภายในเดือนเม.ย. และ ก.ค.)
เปิดเทอม พ.ย.-ก.พ. เรียนอังคาร – ศุกร์ (เลือกวันใดวันหนึ่ง) เวลา14.30-17.00 หรือ 17.00-19.30
เริ่มเรียนทุก พ.ย.-ม.ค./ม.ค.-ก.พ.(รับสมัครภายในเดือน ต.ค. และ ธ.ค.)
(ระยะเวลาคอร์สมีทั้งหมด 12 สัปดาห์)

o ปิดเทอม ต.ค.(รับสมัครภายในเดือน ก.ย.)/มี.ค.-เม.ย.(รับสมัครภายในเดือน ก.พ.)
เรียน จันทร์-ศุกร์ (ทุกวัน) เวลา 10.00-12.30 หรือ 13.30-16.30
(ระยะเวลาคอร์สมีทั้งหมด 3สัปดาห์)