• ติวศิลปะกับรุ่นพี่ที่มีประสบการณ์

  เพิ่มโอกาสสอบเข้ามหาวิทยาลัย

  ผลการสอบน้องๆ 100% เต็ม สามารถสอบเข้าสาขาที่ต้องการได้
  สมัครเรียน
 • เน้นทำข้อสอบทุกคอร์ส

  วาดเส้น , สถาปัตย์ , ออกแบบ

  เรียนรู้เร็ว เพิ่มความมั่นใจ
  สมัครเรียน

ติวศิลปะ สำหรับสอบเข้ามหาวิทยาลัย

สถาบันสอนศิลปะ ArtStep (since 2009) เปิดสอนศิลปะเด็กเล็ก 4-12 ปี , ศิลปะสำหรับบุคคลทั่วไป วาดเส้นพื้นฐาน สีน้ำ สีอะคริลิค workshop , ติวศิลปะเพื่อการสอบเข้ามหาวิทยาลัย

สอบตรง แอดมิชชั่น เข้าคณะมัณฑนศิลป์ สถาปัตยกรรมศาสตร์ ศิลปกรรม จิตรกรรม มัลติมีเดีย ฯลฯ เปิดสอนวิชาสำหรับสอบเข้ามหาวิทยาลัยดังนี้ วาดเส้นพื้นฐาน วาดเส้นมัณฑนศิลป์ วาดเส้นสถาปัตย์ ความถนัดทางสถาปัตย์ PAT4 วิชาออกแบบต่างๆ ออกแบบภายใน สถาปัตยกรรมภายใน นิเทศศิลป์ ออกแบบสื่อสาร เรขศิลป์ แฟชั่นดีไซน์ องค์ประกอบศิลป์ ประยุกต์ศิลป์ ออกแบบผลิตภัณฑ์

รายละเอียดเพิ่มเติม
01

หลักสูตรวาดเส้น

คอร์สวาดเส้นสำหรับน้อง ม.1-6 ที่ต้องการเตรียมตัวสอบเข้าคณะศิลปะและการออกแบบ

02

หลักสูตรสถาปัตย์

คอร์สสถาปัตย์ ม.4-6 สายวิทย์ เพื่อสอบเข้าคณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ สาขาสถาปัตย์หลัก

03

หลักสูตรการออกแบบ

คอร์สออกแบบสำหรับน้องๆ ม.3-6 ที่ต้องการเตรียมตัวสอบเข้าคณะมัณฑนศิลป์ ศิลปกรรม

04

หลักสูตรระบายสี

เปิดสอนสำหรับบุคคลทั่วไป เพื่อเพิ่มทักษะ วิชาสีน้ำ สีอะคริลิค มีตั้งแต่ระดับพื้นฐาน หุ่นนิ่ง วิวทิวทัศน์

05

หลักสูตรศิลปะเด็ก

เปิดสอนศิลปะเด็ก อายุ 4-12 ปี เพื่อฝึกสมาธิ เสริมสร้างทักษะ การวาดรูป ระบายสี


กำหนดการเรียน และค่าเรียน

Drawing วาดเส้น

คอร์สวาดเส้นสำหรับน้องๆ ม.1-6 และบุคคลทั่วไปที่สนใจ ฝึกฝนตั้งแต่พื้นฐาน เหมาะสำหรับน้องๆมัธยมที่ต้องการเตรียมตัวสอบเข้าคณะศิลปะและการออกแบบ จำเป็นต้องมีพื้นฐานคอร์สนี้ไว้เพื่อต่อยอดทักษะอื่นๆ สามารถเรียนและใช้ผลงานเก็บเป็น Portfolio ด้วย

รายละเอียด

เลือกโปร (ราคานี้เรียน เสาร์ อาทิตย์)

 • แบบ d10 เรียน 10 ครั้งๆละ 3 ชั่วโมง 3900 บาท (เรียนสัปดาห์ละ 1-2 วัน)
 • แบบ d15 เรียน 15 ครั้งๆละ 3 ชั่วโมง 4900 บาท (เรียนสัปดาห์ละ 2-3 วัน)
เลือกเวลเรียน

เรียนเสาร์ อาทิตย์ 10:00 - 13:00 หรือ 14:00 - 17:00

พิเศษ! ลงเรียนวาดเส้นวันอังคาร - ศุกร์ ลด 5%
 • แบบ d10 ลดเหลือ 3705 บาท
 • แบบ d15 ลดเหลือ 4655 บาท

* ฟรี! กระดาษแผ่นใหญ่ 5 แผ่น
** เรียนและจบคอร์สภายใน 10 สัปดาห์

Design คอร์สออกแบบ

คอร์สออกแบบสำหรับน้องๆ ม.3-6 ที่ต้องการเตรียมตัว สอบเข้าคณะมัณฑนศิลป์ ศิลปกรรม ต้องมีพื้นฐานวาดเส้น เรียนตั้งแต่พื้นฐาน และเรียนสม่ำเสมอจนสอบ

มีวิชาดังนี้ เลือกวิชาใดวิชาหนึ่ง
 • ออกแบบภายใน สถาปัตย์ภายใน
 • ออกแบบนิเทศศิลป์ ออกแบบสื่อสาร เรขศิลป์ มีเดียอาร์ท
 • ออกแบบเครื่องแต่งกาย ออกแบบพัสตราภรณ์
 • ออกแบบผลิตภัณฑ์ ศิลปอุตสาหกรรม
 • องค์ประกอบศิลป์ ประยุต์ศิลป์
รายละเอียด

เลือกโปร

 • แบบ DE8 เรียน 8 ครั้งๆละ 3 ชั่วโมง 3600 บาท
 • แบบ DE12 เรียน 12 ครั้งๆละ 3 ชั่วโมง 4700 บาท
เลือกเวลเรียน

เรียนกลุ่มละ 4-10 คน

เริ่มได้ทุกสัปดาห์ ภายในเดือน สิงหาคม / มกราคม

Architecture คอร์สสถาปัตย์

คอร์สสถาปัตย์ ม.4-6 สายวิทย์ เพื่อสอบเข้าคณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ สาขาสถาปัตย์หลัก สถาปัตย์ภายใน สถาปัตย์ไทย ภูมิสถาปัตย์ เรียนตั้งแต่พื้นฐาน และเรียนสม่ำเสมอจนสอบ

รายละเอียด

เลือกโปร

 • แบบ ARCH8 เรียน 8 ครั้งๆละ 3 ชั่วโมง 3600 บาท
 • แบบ ARCH12 เรียน 12 ครั้งๆละ 3 ชั่วโมง 4700 บาท
เลือกเวลเรียน

เรียนกลุ่มละ 4-10 คน

เริ่มได้ทุกสัปดาห์ ภายในเดือน สิงหาคม / มกราคม


รวมภาพผลงาน และบรรยากาศการเรียน

รวม Portfolio นักเรียน

Congratulation รายชื่อน้องๆ ArtStep ที่สอบเข้ามหาวิยาลัยได้กดไลค์ Facebook และ Instagram เพื่อรับข่าวสารใหม่ๆ


รายชื่อ พี่ติว ArtStep

พี่ปราบ วาดเส้น ปราบ พนิชเรืองไกร (พี่ปราบ)
คณะจิตรกรรม ประติมากรรม ภาพพิมพ์ ม.ศิลปากร
พี่ตั้ม วาดเส้น สราวุธ ใจเพียร(พี่ตั้ม)
คณะจิตรกรรม ประติมากรรม ภาพพิมพ์ ม.ศิลปากร
พี่เต้ย สถาปัตยกรรม pat4 นายรัชพล เข็มทอง (พี่เต้ย)
คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ ม.เทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง
พี่พร้อม สถาปัตยกรรม pat4 กฤษณพงศ์ หงส์วาณิชสกุล(พี่พร้อม)
คณะ สถาปัตย์กรรม
ม.ศิลปกร
พี่เกี้ยว ออกแบบตกแต่งภายใน ไพวรินทร์ นามวิชา (พี่เกี้ยว)
คณะมัณฑนศิลป์ สาขาออกแบบตกแต่งภายใน ม.ศิลปากร วิชาออกแบบภายใน 100 เต็ม
พี่ไอ๊ซ์ ออกแบบผลิตภัณฑ์ พงศคนธ์ สร้อยเพ็ชรวงศ์(พี่ไอ๊ซ์)
คณะมัณฑนศิลป์ สาขาออกแบบผลิตภัณฑ์ มหาวิทยาลัยศิลปากร
พี่บีม ออกแบบผลิตภัณฑ์ วธูสิริ ประเสริฐศรี (บีม)
คณะมัณฑนศิลป์ สาขาออกแบบผลิตภัณฑ์ มหาวิทยาลัยศิลปากร อันดับ1 สาขาออกแบบผลิตภัณฑ์ วาดเส้น100เต็ม
พี่มิ้น ออกแบบผลิตภัณฑ์ ฉัตรชัย ดวงใจ (มิ้น)
คณะมัณฑนศิลป์ สาขาออกแบบผลิตภัณฑ์ มหาวิทยาลัยศิลปากร อันดับ2 สาขาออกแบบผลิตภัณฑ์ วาดเส้น95/100
พี่หมอก ออกแบบเครื่องแต่งกาย กมลลักษณ์ สว่างศรี(พี่หมอก)
คณะคณะมัณฑนศิลป์ สาขาการออกแบบเครื่องแต่งกาย มหาวิทยาลัยศิลปากร
พี่เต้ย นิเทศศิลป์ ชุติกาญจน์ มาตย์เทพ(พี่เต้ย)
คณะมัณฑนศิลป์ สาขาออกแบบนิเทศศิลป์ม.ศิลปากร
พี่เจนนี่ นิเทศศิลป์ ชนม์พิชา สุวรรณเก (พี่เจนนี่)
มหาวิทยาลัยศิลปากร วาดเส้น95/100 นิเทศศิลป์ 100 เต็ม
พี่มิ้น นิเทศศิลป์ นางสาวฑิตยา พลภักดี (พี่มิ้น)
คณะมัณฑนศิลป์ สาขาออกแบบนิเทศศิลป์ ม.ศิลปากร
พี่เเพท สีน้ำ สถาพร ประดิษฐ์(พี่เเพท)
คณะจิตรกรรม ประติมากรรม ภาพพิมพ์ ม.ศิลปากร สอนสีน้ำ