ติวศิลปะ สำหรับสอบเข้ามหาวิทยาลัย

สถาบันสอนศิลปะ ArtStep (since 2009) เปิดสอนศิลปะเด็กเล็ก 4-12 ปี , ศิลปะสำหรับบุคคลทั่วไป วาดเส้นพื้นฐาน สีน้ำ สีอะคริลิค workshop , ติวศิลปะเพื่อการสอบเข้ามหาวิทยาลัย สอบตรง แอดมิชชั่น เข้าคณะมัณฑนศิลป์ สถาปัตยกรรมศาสตร์ ศิลปกรรม จิตรกรรม มัลติมีเดีย ฯลฯ เปิดสอนวิชาสำหรับสอบเข้ามหาวิทยาลัยดังนี้ วาดเส้นพื้นฐาน วาดเส้นมัณฑนศิลป์ วาดเส้นสถาปัตย์ ความถนัดทางสถาปัตย์ PAT4 วิชาออกแบบต่างๆ ออกแบบภายใน สถาปัตยกรรมภายใน นิเทศศิลป์ ออกแบบสื่อสาร เรขศิลป์ แฟชั่นดีไซน์ องค์ประกอบศิลป์ ประยุกต์ศิลป์ ออกแบบผลิตภัณฑ์

Welcome

ART-STEP Tutor 33/8 ถ.พญาไท เขตราชเทวี กทม 10400 โทร 086-563-2141, 089- 138-2101